فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون

مقیاس وسواس فکری – عملی ییل – براون

قیمت : 1,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رشد مهارتهای اجتماعی

پرسشنامه رشد مهارتهای اجتماعی

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عوامل جمعیت شناختی موثر بر خشونت

پرسشنامه عوامل جمعیت شناختی موثر بر خشونت

قیمت : 1,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه علل گرایش جوانان به اعتیاد

پرسشنامه علل گرایش جوانان به اعتیاد

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه برنامه های تنظیم خانواده

پرسشنامه برنامه های تنظیم خانواده

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس نشخوار فکر (پاسخ های نشخواری) نولن-هوکسیما و مارو

مقیاس نشخوار فکر (پاسخ های نشخواری) نولن-هوکسیما و مارو

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه آموزشی تغییر ذهنیت دوییک

برنامه آموزشی تغییر ذهنیت دوییک

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

اسلاید آموزشی روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

قیمت : 2,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی