فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

پرسشنامه نقش رسانه ها بر دانش آموزان

پرسشنامه نقش رسانه ها بر دانش آموزان

قیمت : 1,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی اصول گزارش نویسی

جزوه آموزشی اصول گزارش نویسی

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی جمعیت و تنظیم خانواده

جزوه آموزشی جمعیت و تنظیم خانواده

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی مدیریت روابط عمومی

جزوه آموزشی مدیریت روابط عمومی

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی اصول و فنون تبلیغات

جزوه آموزشی اصول و فنون تبلیغات

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

جزوه آموزشی جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

قیمت : 1,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب جامعه شناسی خودمانی(چرا درمانده ایم؟)

کتاب جامعه شناسی خودمانی(چرا درمانده ایم؟)

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

نمونه سوالات امتحانی جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

قیمت : 1,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی مبانی جامعه شناسی

جزوه آموزشی مبانی جامعه شناسی

قیمت : 1,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی