فایل های دسته بندی علوم سیاسی - صفحه 1

نمونه سوالات امتحاني ارتباطات بين الملل

نمونه سوالات امتحاني ارتباطات بين الملل

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایبوک صلاحیت جهانی

ایبوک صلاحیت جهانی

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات امتحاني ارتباطات بين الملل

نمونه سوالات امتحاني ارتباطات بين الملل

قیمت : 3,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید بررسی تطبیقی مجالس و پارلمانهای کشورهای مختلف

اسلاید بررسی تطبیقی مجالس و پارلمانهای کشورهای مختلف

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایبوک ارتباطات‌ فرا ملي‌ و جهان‌ سوم‌

ایبوک ارتباطات‌ فرا ملي‌ و جهان‌ سوم‌

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه دیپلماسی رسانه ای

پروژه دیپلماسی رسانه ای

قیمت : 3,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب تحول در نظریه های بین المللی

خلاصه کتاب تحول در نظریه های بین المللی

قیمت : 5,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل