فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان

پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه امکان سنجی کاربرد الگوی سازمان مربی گرا مبتنی بر مدل رشد گرینر

پرسشنامه امکان سنجی کاربرد الگوی سازمان مربی گرا مبتنی بر مدل رشد گرینر

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انگیزش شغلی اولدهام وهاکمن

پرسشنامه انگیزش شغلی اولدهام وهاکمن

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اثربخشی سازمانی بر اساس مدل پارسونز

پرسشنامه اثربخشی سازمانی بر اساس مدل پارسونز

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بررسی شاخص های آمادگی الکترونیک برای استقرار شهر الکترونیک

پرسشنامه بررسی شاخص های آمادگی الکترونیک برای استقرار شهر الکترونیک

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تنبلی سازمان

پرسشنامه تنبلی سازمان

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش عملکرد آژانس های هواپیمایی

پرسشنامه سنجش عملکرد آژانس های هواپیمایی

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی

پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایبوک dynamic inventory management in Reverse Logistics

ایبوک dynamic inventory management in Reverse Logistics

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی