فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

جزوه آموزشی ماشین های بسته بندی در صنایع غذایی

جزوه آموزشی ماشین های بسته بندی در صنایع غذایی

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی مراحل تولید قند

جزوه آموزشی مراحل تولید قند

قیمت : 3,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه دانشجویی فلزات سنگین

پروژه دانشجویی فلزات سنگین

قیمت : 3,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل