نتایج جستجو برای «انعطاف»

آزمون 5 عامل بزرگ شخصيت NEO-FFI

آزمون 5 عامل بزرگ شخصيت NEO-FFI

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خود تنظیمی میلر و براون

پرسشنامه خود تنظیمی میلر و براون

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد

پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد

قیمت : 3,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انعطاف پذیری استراتژیک

پرسشنامه انعطاف پذیری استراتژیک

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل