نتایج جستجو برای «پذیری»

پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان

این پرسشنامه جهت سنجش کارآفرینی در 5 بعد و 17 مولفه طراحی شده است

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه‏‌‏ريزي نيروي انساني سید جوادین

پاورپوینت برنامه‏‌‏ريزي نيروي انساني سید جوادین

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون 5 عامل بزرگ شخصيت NEO-FFI

آزمون 5 عامل بزرگ شخصيت NEO-FFI

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خود تنظیمی میلر و براون

پرسشنامه خود تنظیمی میلر و براون

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد

پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد

قیمت : 3,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه انعطاف پذیری استراتژیک

پرسشنامه انعطاف پذیری استراتژیک

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل